Приключи работата по Съвместния фонд за малки проекти между България и Румъния

Приключи работата по Съвместния фонд за малки проекти между България и Румъния

04 ноември 2007 | 23:12
Днес в Русе се проведе заключителната среща на участниците в т.нар. “малки проекти”, финансирани от Съвместния фонд за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Дълбоко вярвам в това, че всички проекти ще допринесат за усилията ни за интегриране на България в ЕС. Това са истинските проекти за трансгранично сътрудничество от “хора за хора”. Те са ориентирани към децата, културата, околната среда - все неща, които вълнуват хората. Чакат ви много по-големи задачи, но и много по-големи изисквания и отговорности – каза Белин Моллов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на програма ФАР, в приветствието си към участниците. Общо 12 проекта на стойност 490 361 Евро бяха финансирани със средства от Съвместния фонд за малки проекти по ФАР – Трансгранично сътрудничество България - Румъния по финансов меморандум 2001. Целта на Съвместния фонд е пограничните региони да разработват и да реализират съвместни инициативи в областта на културата, образованието, околната среда и бизнеса. От българска страна проектите се изпълняват във Видин, Монтана, Плевен, Свищов, Русе, Дулово и Силистра, а от румънска – в Долж, Александрия, Зимнич, Гюргево и Кълъраш. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb