Приключи рехабилитацията на всички отсечки включени в проект “Пътища за достъп до туристически обекти”

Приключи рехабилитацията на всички отсечки включени в проект “Пътища за достъп до туристически обекти”

04 ноември 2007 | 23:12
Експерти от ИА “ФАР” на МРРБ присъстваха на откриването на рехабилитирания участък Широка лъка -Гела., с което официално приключи и изпълнението на проект “Пътища за достъп до туристически обекти”. По проекта е извършена рехабилитацията на четвъртокласни общински пътища, обслужващи туристически обекти в Североизточния и Южния Централен райони на България. Ремонтираните пътища са с общата дължина на 146 км и са на териториите на десет области - Смолян, Хасково, Кърджали, Пазарджик, Шумен, Разград, Търговище, Варна, Добрич,Силистра. Средствата са осигурени по програма ФАР-Икономическо и социално сближаване и държавния бюджет. Общата стойност на строителните работи и надзора на всички обекти е 15 млн. евро. От ЕС са осигурени 10 млн.евро, а от българското правителство над 5 млн. евро. С успешното приключване на проекта се улесни и модернизира достъпа до различни туристически центрове в Родопите и по Черноморието, както и до някои културни и исторически забележителности в тези райони. Като дългосрочен ефект от проекта се очаква да нарастне броят на туристите и да се увеличи туристическата активност в районите. Дирекция "Връзки с обществеността и международна дейност"
mrrb