Приоритетите за Австрийското председателство на Дунавската стратегия обсъдиха министър Цеков и Н. Пр. Андреа Икич-Бьом

Приоритетите за Австрийското председателство на Дунавската стратегия обсъдиха министър Цеков и Н. Пр. Андреа И

28 юли 2023 | 18:36

Приоритетни теми, които да бъдат във фокуса на Австрийското председателство на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, обсъдиха на среща днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков и посланикът на Австрия в България Н. Пр. Андреа Икич-Бьом. Предварителните разговори между страните-членки ще бъдат използвани за оформяне на окончателния дневен ред за председателството, което ще бъде поето от Австрия за период от 1 година от 1 ноември 2023 година.

Сред темите, по които ще се работи под председателството на Австрия, посланик Икич-Бьом посочи тези за сигурността, иновациите, зеления преход и подобряването на свързаността. Тя прояви интерес към изпълняваните у нас инфраструктурни обекти.

Министър Цеков отбеляза, че подобряването на свързаността между регионите на страната и със съседните на България държави е приоритет и запозна Нейно превъзходителство с напредъка в реализацията на големите инфраструктурни обекти у нас и проблемите при изпълнението на някои от тях. Регионалният министър посочи също, че участието на повече кандидати в тръжните процедури ще бъде стимул за повишаване на качеството и затова основен фокус в работата ще бъде засилването на конкуренцията.

Министър Цеков и посланик Икич-Бьом се обединиха около мнението, че по-добрата транспортна свързаност допринася за развитието на бизнеса и подобряването на условията за живот на хората в регионите.

Дунавската стратегия се изпълнява от 2011 г. по инициатива на страните от Дунавския регион, който включва 14 държави със 115 млн. жители, 9 от които членки на Европейския съюз. България пое ротационно председателството на Стратегията през 2018 г. и акцентира върху културното наследство и туризма като генератори на икономически растеж.