Природни паркове и резервати от 8 Дунавски държави са обединени в общи туристически проекти

Природни паркове и резервати от 8 Дунавски държави са обединени в общи туристически проекти

21 юли 2018 | 15:07

Туристическите продукти са разработени по Дунавската стратегия

 

Брошура, разработена по Стратегията на ЕС за Дунавския регион, показва възможностите за туризъм в защитените територии по поречието на р. Дунав. Брошурата е качена и на български език в сайта http://www.danubeparks.org/.

На природолюбителите се предлагат оферти от 15 защитени територии – разходки с лодка и кану, скално катерене, велопоходи и излети. В допълнение от http://www.danubemap.eu/ могат да бъдат изтеглени карти с туристически маршрути.

На сайта има и допълнителна информация за възможностите за храна и нощувка, както и за транспортните връзки. Заедно с това са описани природните богатства и видовото разнообразие във всяка една от зоните.

Туристическите продукти са реализирани по проектите „Дунавски паркове“ и „Дунавски паркове 2“, в които участват природни паркове и резервати от 8 дунавски държави - Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния. От българска страна партньори са Природен парк „Русенски Лом“, Природен парк „Персина“, Природен резерват „Сребърна“ и Защитена местност „Калимок – Бръшлен“.

Защитените територии по поречието на Дунав опазват ценни видове и местообитания, но заедно с това са място за развлечения и отдих сред природата. Доскоро международният туризъм в тези зони бе затруднен заради липсата на достатъчно информация. Днес обаче възможностите нарастват благодарение на новите технологии и сътрудничеството на дунавските държави в рамките на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Природен парк „Персина“ например разполага с пет каяка и екипировки за туристите. В румънския биосферен резерват „Делтата на Дунав“ се организират развлекателни турове, научен туризъм, селски и балнеотуризъм. Туристите могат да направят еднодневни екскурзии с лодки, а тези, които разполагат с повече време, да попътуват в модерни плаващи хотели от 6 до 12 дни. В Природен резерват „Сребърна“ са създадени условия за наблюдение на над 200 вида птици, а в хърватския природен парк „Копачки рид“ има оферти за спортен риболов.

Почти всички защитени територии имат посетителски центрове. По проекта „Дунавски паркове 2“ са изградени кътове с информационни табла, които позволяват мултимедийно представяне на всяка от защитените територии. За туристите на място се организират екскурзии с гид. Има специални оферти за ученици и семейна програма.

Туризмът по Дунав като генератор за икономически растеж и териториално сближаване е тема на Седмия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в София. В момента той е насочен основно към градовете и културата, круизите и колоезденето. Възможностите за туризъм обаче са много по-големи, тъй като в региона има уникални природни дадености, които биха могли да привличат посетители от цял свят. На форума ще бъдат разгледани ключови теми, свързани с опазване на културното и историческото наследство, използването на нови технологии и дигитализация на туристическия сектор, транспортната свързаност и мобилност, безопасността и сигурността при предлагане на туристическите услуги и др. В рамките на отделните панели ще бъдат дискутирани възможностите за привличане на публични и частни инвестиции в туризма, както и използването на финансови инструменти в периода след 2020 г. Ще бъдат засегнати и темите за синергията и съгласуваността между макрорегионалните стратегии за постигане общите цели на ЕС и за бъдещето на макрорегионалните стратегии след 2020. Кооперирането между дунавските държави допринася за още по-високо качество на предлаганите продукти и квалификацията на персонала, както и до създаване на по-иновативни оферти.

Регистрацията на участниците в Седмия годишен форум на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион ще бъде отворена от 1 август. Събитието се провежда в рамките на Българското председателство на Стратегия и се организира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството в партньорство с Европейската комисия.