Процедури за близо 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Процедури за близо 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по Програма „Развитие на регионите“ 2021-

16 март 2023 | 16:15

2023 г. е ключова за приключването на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и старта на инвестициите по настоящата програма

 Процедури за близо 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, която председателства първото заседание на  новосформирания Комитет за наблюдение на програмата. На събитието присъстваха представители на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия, кметове на общини, заместник-министри от министерствата, бенефициенти на програмата, експерти от различни ведомства, представители на неправителствени и бизнес организации и др. Зам.-министър Георгиева отбеляза, че сумата представлява около 65% от общия бюджет на програмата за периода 2021-2027 г., който е в размер на 3,6 млрд. лв. Ще се работи успоредно и по двата ѝ приоритета - за Интегрирано градско развитие и за Интегрирано териториално развитие на регионите. В напреднала фаза са мерките за Интегрирани териториални инвестиции, в които ще бъде вложен и по-значителен ресурс. 

„В комуникация сме с всички управляващи органи на останалите европейски програми, които ще допринесат със средства за изпълнение на подхода за интегрирано развитие. „Очакваме в следващите два месеца да стартираме поканите за кандидатстване“, каза Георгиева. Тя уточни, че подкрепата е разделена на две фази, като първата ще е кандидатстване с концепции. Важна роля ще имат регионалните съвети за развитие, в които участват различни заинтересовани страни. Те ще трябва да приоритизират инвестициите спрямо нуждите в съответния регион, т.е. най-важните проекти за всеки регион. На следващ етап всеки управляващ орган на програмите, допринасящи към интегрирания подход, ще обяви поканите за кандидатстване, за да може да се сключат и реалните договори и да се отпуснат средства по одобрените териториални инвестиции.

„Сега най-важно е да подберем ключовите инвестиции и по двата приоритета“, коментира заместник-регионалният министър. Обществените поръчки ще бъдат обявени догодина след сключването на договорите с управляващите органи, уточни тя  и заяви, че тази година ще е фокусирана върху подбора на важните инвестиции по двата приоритета на програмата.

В рамките на заседанието зам.-министър Георгиева представи и напредъка по изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Към днешна дата са договорени 3,054 млрд. лв. или 97% от общия бюджет на програмата. Разплатени са 2,331 млрд. лв., което съставлява 74 на сто от бюджета. Сертифицираните от ЕК средства са 61% или почти 2 млрд. лв. В оставащите 9 месеца усилията на МРРБ ще бъдат насочени към минимизиране на риска от загуба на средства по програмата, породен от кризата с драстичното поскъпване на строителните материали, което забавя изпълнението на различни проекти, основно в областта на обновяване на културни обекти, образователни институции и здравна инфраструктура.

„В постоянен контакт сме с Европейската комисия, за да намерим работещи решения и да подпомогнем бенефициентите този риск да бъде минимизиран и преодолян, подчерта зам.-министър Георгиева. Тя напомни, че се прилага приетата методика за индексация на цените и бенефициентите могат да кандидатстват за допълнителни средства. „В момента обработваме искания за 71 анекса по вече сключени договори за проекти на стойност около 35 млн. лв., като половината  анекси са подписани“, каза тя. И изрази убеждение, че мярката ще разреши продължаване на строителните дейности, така че проектите ще могат да бъдат изпълнени до края на годината. Провеждат се ежемесечни срещи с бенефициентите на рисковите проекти, поддържа се постоянна координация с ЕК, дадени са възможности за гъвкавост при изпълнението на проектите и др., за да няма загуба на средства.

Агнес Монфред от Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ в ЕК  подчерта, че бенефициентите трябва да работят заедно с управляващите органи, да се мобилизират и в най-кратки срокове в сътрудничество и координация, за да се приключи успешно Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  Тя отбеляза още, че ще са необходими много усилия и за успешното изпълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. По нея трябва да се подготвят достатъчно добри проекти и да бъде финализирано програмирането, защото голямото предизвикателство ще бъде интегрираният териториален подход. Той трябва да започне навреме, с добре разработени проекти.

mrrb