Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на финансови средства на крайни получатели чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура „Екологосъобразна мобилност“

Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на финансови средства на крайни получатели чрез подбор на п

19 декември 2022 | 16:43

С цел максимална информираност, публичност и прозрачност при предоставяне на средства на крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, определената структура за наблюдение и докладване в Министерство на регионалното развитие и благоустройството по инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност”, Компонент 8 „Транспортна свързаност“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на финансови средства на крайни получатели чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура „Екологосъобразна мобилност“.

Коментари и предложения по публикувания проект на Насоки и пакет документи към него могат да бъдат изпращани на електронната поща на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в МРРБ: oprd@mrrb.government.bg, както и по официален път, в срок до 19.01.2023 г. включително.

НАЧАЛНА ДАТА: 19.12.2022 г.

КРАЙНА ДАТА: 19.01.2023 г.

  • Прикачени файлове (1)
    Пакет документи
Прикачени файлове (1)