Проект на Окончателен доклад на Междуведомствена работна група, назначена със Заповед № ЗМФ-91/0702.2022 г. и № РД-02-14-160/07.02.2022 г. на заместник министър-председател и министър на финансите на Република България – Асен Василев и заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България – Гроздан Караджов

Проект на Окончателен доклад на Междуведомствена работна група, назначена със Заповед № ЗМФ-91/0702.2022 г. и

15 юни 2022 | 13:43
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Проект на Окончателен доклад на Междуведомствена работна група
Прикачени файлове (1)