Проект по ОПРР е сред финалистите в конкурса „RegioStars 2022“ на Европейската комисия

Проект по ОПРР е сред финалистите в конкурса „RegioStars 2022“ на Европейската комисия

01 ноември 2022 | 17:00

Гласуването е онлайн до 15 ноември 2022 г. на официалната страница на Regiostars: www.regiostarsawards.eu

 

Българският проект „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“,  финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., е сред 15-те финалиста в конкурса „Regiostars“, организиран от Европейската комисия. Това е единственият одобрен български проект в конкурса, който се провежда от 2008 г. насам. Целта на конкурса през тази година е да се покажат най-добрите практики и натрупан опит по проектите, финансирани от ЕС и реализирани чрез политиката на сближаване, които биха могли да бъдат привлекателни и вдъхновяващи за други региони на ЕС.

Българският проект по ОПРР допринася за съвременното и модерно развитие на социалните услуги в град Бургас чрез изграждането на 5 центъра за настаняване от семеен тип в града. Община Бургас е сред първите в страната, която закрива стария тип домове за деца и ги заменя с нови съвременни и модерни, които предоставят близки до семейната среда условия за живот и развитие. Създаването на центровете от семеен тип е част от процеса на деинституционализация в страната. Водещ приоритет е гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности.

Изградените центрове по проекта по ОПРР са разположени в различни квартали в град Бургас: в кв. „Ветрен“ – 2 бр., „Лазур“ – 1 бр., „Меден Рудник“ – 1 бр. Сградите предлагат богат набор от социални услуги и услуги за грижи в подкрепа на развитието и интеграцията на 70 младежи, които имат различни нужди. Общата инвестиция в 5-те центъра възлиза на над 3.5 млн. лв. БФП по ОПРР 2007-2013 г.

 5-те центъра за настаняване в Бургас са заснети в документален филм за представяне на финалистите в конкурса на ЕК и са публикувани на официалната страница на Regiostars: www.regiostarsawards.eu.

Гласуването ще продължи до 15 ноември 2022 г. и всеки може да подкрепи българския проект, като гласува за него в онлайн платформата - www.regiostarsawards.eu чрез бутона „Гласувам за любимите си проекти“.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите г-жа Елиза Ферейра ще награди фаворитите от онлайн гласуването на официална церемония, която ще се проведе на 17 ноември 2022 г. в  Евора, Португалия.