Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2022 г. на МРРБ в програмен формат

Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2022 г. на МРРБ в програмен формат

25 септември 2019 | 08:56
  • Прикачени файлове (2)
    Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2022 г. на МРРБ в програмен формат
    Ключови индикатори за изпълнение на политиките и целеви стойности за периода 2019-2022 г. на МРРБ
Прикачени файлове (2)