Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.06.2018 г. в гр. Банско

Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен коми

11 юли 2019 | 09:27
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол
    Презентации
Прикачени файлове (2)