Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 27-28.06.2019 г. в гр. Сандански

Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен ком

14 октомври 2019 | 14:57
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол
    Презентации и материали
Прикачени файлове (2)