Протокол и материали от съвместно заседаниe на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено в гр. Пловдив на 25.06.2019г.

Протокол и материали от съвместно заседаниe на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен коми

08 октомври 2019 | 15:11
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол РСР на ЮЦР-Пловдив-25.06.2019
    Материали
Прикачени файлове (2)