Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него, проведено на 26-ти юни 2018 г. в гр. Габрово

Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Рег

12 декември 2018 | 11:02
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол
    Материали
Прикачени файлове (2)