Протокол и материали от заседание на Регионален съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.09.2019 г. в к. к. Боровец

Протокол и материали от заседание на Регионален съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.09.2

12 ноември 2019 | 14:52
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол
    Презентации
Прикачени файлове (2)