Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено в периода 17-18.12.2019 г. в к. к. Боровец

Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Юго

16 март 2020 | 10:04
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол
    Презентации
Прикачени файлове (2)