Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 25-ти октомври 2017 година в гр. Велико Търново

Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 25

12 декември 2018 | 10:39
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол
    Междинна оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Северен централен район от ниво 2
Прикачени файлове (2)