Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено в гр. Стара Загора на 26.06.2018г.

Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено в гр. Стара

11 декември 2018 | 11:47
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол РСР и РКК_26.06.18
Прикачени файлове (1)