Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион

Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион

12 октомври 2022 | 11:05
  • Прикачени файлове (4)
    Таблица с коментари по ИТСР ЮИР
    Членове на Тематични работни групи
    Представители на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион в комитетите по наблюдение на оперативните програми за периода 2014-2020 г., национални съвети и управляващи комитети
    Протокол РСР_ЮИР-27.09.2022
Прикачени файлове (4)