Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Пазарджик на 29.03.2018г.

Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Па

21 май 2018 | 14:00
  • Прикачени файлове (3)
    Картиране
    Протокол РСР на ЮЦР-Пазарджик-29.03.2018
    Презентация- Нови райони МРРБ
Прикачени файлове (3)