Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Пловдив на 09.04.2019г.

Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Пл

07 юни 2019 | 16:35
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол_РСР на ЮЦР-Пловдив-09.04.2019
    Материали_09.04.2019
Прикачени файлове (2)