Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Смолян на 14.11.2019г.

Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. См

12 февруари 2020 | 13:00
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол-РСР на ЮЦР-Смолян-14.11.2019-final
    Материали
Прикачени файлове (2)