Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Смолян на 26.07.2019г.

Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. См

02 януари 2020 | 14:39
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол РСР на ЮЦР-Смолян-26.07.2019
    Материали
Прикачени файлове (2)