Протокол и приложенията към него от проведено заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране, проведено на 02.06.2023 г.

Протокол и приложенията към него от проведено заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион

14 юни 2023 | 10:17
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол № 6 с приложения
Прикачени файлове (1)