Протокол и решение от проведена писмена процедура за вземане на неприсъствено решение за определяне на представители на Регионалния съвет за развитие на ЮИР в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство за периода 2021 – 2027 г., както и в Комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕФСУ за програмен период 2021 – 2027 г.

Протокол и решение от проведена писмена процедура за вземане на неприсъствено решение за определяне на предста

28 ноември 2022 | 13:06
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол от писмена процедура РСР на ЮИР
    Решение на РСР на ЮИР
Прикачени файлове (2)