Протокол и решение от проведена писмена процедура за вземане на неприсъствено решение за определяне степента на съответствие на Критерий 3 „Насърчаване на социално-икономическото развитие на региона“ от Критериите за приоритизация на постъпили концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), с нуждите и приоритетите на Югоизточен регион, и за определяне на точките, които да получат подадените концепции за принос към постигането им

Протокол и решение от проведена писмена процедура за вземане на неприсъствено решение за определяне степента н

08 юни 2023 | 15:57
mrrb
  • Прикачени файлове (4)
    Протокол
    Решения на членовете на РСР
    Решение на РСР на ЮИР
    Таблица за оценка
Прикачени файлове (4)