Протокол от неприсъствено вземане на решение на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране за приемане на доклада за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020г. на Южен централен район от ниво 2

Протокол от неприсъствено вземане на решение на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за план

04 ноември 2021 | 13:58
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол РСР ЮЦР_ПО РПР 2014-2020
Прикачени файлове (1)