Протокол от неприсъствено вземане на решение на РСР на Северен централен регион за планиране за приемане на Доклада за резултатите от последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на СЦР от ниво 2

Протокол от неприсъствено вземане на решение на РСР на Северен централен регион за планиране за приемане на До

08 ноември 2021 | 16:25
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол за приемане доклад за представяне на резултатите от последваща оценка на РПР на СЦР 2014-2020
Прикачени файлове (1)