Протокол от неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР ( 2014-2020) на СЦР за 2019 г.

Протокол от неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и одобрен Год

30 юли 2020 | 15:59
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол
    Годишен доклад за наблюдение
Прикачени файлове (2)