Протокол от неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. за 2019 г.

Протокол от неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и годишен доклад за н

25 август 2020 | 15:49
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)