Протокол от писмена процедура за неприсъствено приемане на решения на РСР на Североизточен регион за одобрение на Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 на СИР

Протокол от писмена процедура за неприсъствено приемане на решения на РСР на Североизточен регион за одобрение

12 ноември 2021 | 16:50
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)