Протокол от писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион, инициирана на 21 март 2023 г.

Протокол от писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на Регионалния съвет за развитие на Северен

24 април 2023 | 10:28
mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол от писмена процедура
    Списък на представители на РСР на СЦР в КН 2021-2027
Прикачени файлове (2)