Протокол от писмена процедура за представяне на резултатите от последващата оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020

Протокол от писмена процедура за представяне на резултатите от последващата оценка на Регионалния план за разв

09 ноември 2021 | 09:57
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол Неприсъствена процедура РСР СЗР октомври 2021
Прикачени файлове (1)