Протокол от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране за определяне на представителите на РСР на ЮЦР в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България за периода 2021 – 2027 г., както и в Комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕФСУ за програмен период 2021 – 2027 г.

Протокол от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение на Регионалния съвет за развитие н

05 януари 2023 | 14:49
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)