Протокол от проведена писмена процедура за одобрение на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. за 2020 г.

Протокол от проведена писмена процедура за одобрение на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регио

21 юли 2021 | 15:06
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол от проведена писмена процедура за одобрение на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. за 2020 г.
Прикачени файлове (1)