Протокол от проведена писмена процедура за представяне на резултатите от последващата оценка на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г.

Протокол от проведена писмена процедура за представяне на резултатите от последващата оценка на Регионалния пл

05 ноември 2021 | 14:49
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол № 3
Прикачени файлове (1)