Протокол от проведена процедура за неприсъствено вземане на решение на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион за приемане на Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 на Югоизточен район от ниво 2

Протокол от проведена процедура за неприсъствено вземане на решение на Регионалния съвет за развитие на Югоизт

11 ноември 2021 | 10:59
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол
    Получени одобрения
Прикачени файлове (2)