Протокол от проведено заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране

Протокол от проведено заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране

23 декември 2022 | 13:03
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол № 5
Прикачени файлове (1)