Протокол от първо заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион, проведено чрез видеоконферентна връзка на 22.01.2021 г.

Протокол от първо заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион, проведено чрез видеоконфере

05 февруари 2021 | 17:10
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол № 1 от заседание на РСР на ЮЗР
Прикачени файлове (1)