Протокол от първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране, проведено на 21.01.2021 г.

Протокол от първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране, проведен

12 февруари 2021 | 16:31
  • Прикачени файлове (3)
    Протокол първо заседание на РСР на ЮЦР, 21.01.2021
    Взети решения на РСР на ЮЦР, 21.01.2021
    Вътрешни правила на РСР на ЮЦР
Прикачени файлове (3)