Протокол от първото заседание на РСР на Северен централен регион, съгласно чл.18 от ЗРР, обн. ДВ бр.21 от 13 март 2020 г.

Протокол от първото заседание на РСР на Северен централен регион, съгласно чл.18 от ЗРР, обн. ДВ бр.21 от 13 м

26 януари 2021 | 14:58

Заседанието е проведено дистанционно, чрез видеоконферентна среща на 15.01.2021 г.

  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)