Протокол от първото заседание на РСР на Северозападен регион, съгласно чл.18 от ЗРР, обн. ДВ бр.21 от 13 март 2020 г.

Протокол от първото заседание на РСР на Северозападен регион, съгласно чл.18 от ЗРР, обн. ДВ бр.21 от 13 март

26 януари 2021 | 15:41

Заседанието е проведено дистанционно, чрез видеоконферентна среща на 17.12.2020 г.