Протокол от съвемстно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 22 март 2016 г. в гр. Добрич

Протокол от съвемстно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Северо

04 май 2016 | 15:11
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)