Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Североизточен район, проведено на 25 юни 2015 г. в гр. Варна

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Север

11 август 2015 | 11:17
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)