Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район, проведено на 17.11.2015 г., гр. Бургас

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоиз

09 февруари 2016 | 12:02
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)