Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в с. Баня, Община Разлог

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоза

25 юни 2018 | 16:38
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол от съвместно заседание на 5-6.12.2017 г. в с. Баня
Прикачени файлове (1)