Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено на 18.12.2017 г. в гр. Кърджали

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен

21 февруари 2018 | 16:11
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)