Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 19 и 20.11.2015, гр. Търговище

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Северо

09 февруари 2016 | 11:43
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)