Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него, проведено на 01.12.2015 г., гр. Габрово

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния коор

09 февруари 2016 | 11:54
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)