Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към него, проведено на 17 и 18.12.2015 г., гр. Враца

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния координа

09 февруари 2016 | 12:07
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)