Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район, проведено на 20.06.2017 г. в гр. Разград

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централ

09 август 2017 | 15:04
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол от заседание на РСР и РКК на Северен централен район, 20.06.2017 г. в гр. Разград
Прикачени файлове (1)